หมวดหมู่สินค้า

AlproJet-W น้ำยาทำ ความสะอาดฆ่าเชื้อระบบ Suction มีฤทธิ์เป็นกรด ใช้สัปดาห์ละคร้ัง

In stock
SKU
11473bs
Grouped product items
ชื่อสินค้า จำนวน
1 ลิตร
฿1,000.00
5 ลิตร
฿4,500.00

น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อระบบ Suction และอ่างบ้วนปากทางทันตกรรมชนิดราย
สัปดาห์ มีฤทธิ์เป็นกรด ปราศจากส่วนประกอบ Aldehydes, Phenols, Phosphates,
Chlorine โดยใช้ความเข้มข้น 5% ใช้สัปดาห์ละครั้ง (Weekly Use) มีฤทธิ์เป็นกรด

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและเวลาที่ใช้
• สามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียและยีสต์ รวมถึงไวรัสชนิด HBV, HCV, HIV,
Coronavirus และ Influenza
• สามารถฆ่าเชื้อ Non-enveloped adeno viruses
• อัตรส่วนผสมแนะนำ น้ำยา 20 mL ต่อ น้ำ 1980 mL
• แนะนำให้ใช้ควบคู่กับ Alprojet – DD เพื่อการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
• Made in German

สินค้าที่เกี่ยวข้อง