หมวดหมู่สินค้า

Prevest Hemostal Stop Bleed 25% Buffered Aluminium Chloride (15ml.)

฿850.00
Availability: In stock
SKU
odontex-12037

HEMOSTAL GINGIVAL RETRACTION SOLUTION
(25% Buffered Aluminium Chloride Hemostatic Liquid )

คุณลักษณะเฉพำะ

  1. ใช้ร่วมกับด้ายแยกเหงือกเพื่อห้ามเลือดสําหรับงานทางทันตกรรมหรือใชห้ามเลือดในกรณีรอยเลือดออกขนาดเล็กภายในช่องปาก

  2. ยาหลักที่ออกฤทธิ์ ในการห้ามเลือด คือ aluminium chloride, Glycerine, Purified Water and Excipients

  3. บรรจุในขวดแก้ว สีชามีฝาจุกพลาสติกสําหรับปิดพร้อมแกนพลาสติกสําหรับช่วยควบคุมการหยดยา

  4. ขนาดบรรจุ 15 มิลลิลิตร

  5. บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

  6. มีเอกสารแสดงรายละเอียดและวิธีการใช้งาน

  7. มีอายุการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 2 ปีในวันส่งของ

  8. ผลิตภัณฑ์:PrevestDenproประเทศอินเดีย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง