my-account
signin
/
join
cart
BMS DENTAL น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น สำหรับแช่เครื่องมือ

ราคาเพียง 2,100 บาทต่อลังสำหรับ 1 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน

ราคาเพียง 3,600 บาทต่อลังสำหรับ 1 ลิตร จำนวน 6 แกลลอน

ราคาเพียง 7,800 บาทต่อลังสำหรับ 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน

Loading
1 ลิตร

฿720.00

฿900.00

Loading
quantity
1 ลิตร 3 แกลลอน/ลัง

฿680.00

฿700.00

Loading
quantity
1 ลิตร 6 แกลลอน/ลัง
฿600.00
Loading
quantity
1 ลิตร 24 แกลลอน/ลัง
฿500.00
Loading
quantity
5 ลิตร

฿2,600.00

฿4,300.00

Loading
quantity
5 ลิตร 3 แกลลอน/ลัง
฿2,600.00
Loading
quantity
5 ลิตร 12 แกลลอน/ลัง
฿2,500.00
Loading
quantity

standard-delivery

5 - 11 days