วัสดุบูรณาการฟัน

 1. DIADENT DIA PREP PRO EDTA Root Canal Preparation Cream 2x6 กรัม

  DIADENT DIA PREP PRO EDTA Root Canal Preparation Cream 2x6 กรัม

  ฿700.00 ราคารวมภาษี
 2. DIADENT DIATEMP A Visible,Light Cured Temporary Filling Material 3x3 กรัม

  DIADENT DIATEMP A Visible,Light Cured Temporary Filling Material 3x3 กรัม

  ฿800.00 ราคารวมภาษี
 3. DIADENT DIA ETCH 37% Etching Gel Phosphoric Acid 5x5 มล. and 20 disposable tips

  DIADENT DIA ETCH 37% Etching Gel Phosphoric Acid 5x5 มล. and 20 disposable tips

  ฿1,000.00 ฿1,250.00 20% off ราคารวมภาษี
 4. DIADENT DIA PASTE Calcium Hydroxide Paste with Barium Sulface 1x2 กรัม and 20 disposable tips

  DIADENT DIA PASTE Calcium Hydroxide Paste with Barium Sulface 1x2 กรัม and 20 disposable tips

  ฿1,200.00 ฿1,300.00 [ 8% off ] ราคารวมภาษี
 5. DIADENT DIA PEX PLUS Calcium Hydroxide Paste with lodoform 1x2 กรัม and 20 disposable tips

  DIADENT DIA PEX PLUS Calcium Hydroxide Paste with lodoform 1x2 กรัม and 20 disposable tips

  ฿1,300.00 ฿1,400.00 [ 8% off ] ราคารวมภาษี