เข็มให้สารน้ำ

 1. NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #22Gx1 1/4''

  NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #22Gx1 1/4''

  ฿500.00 ฿510.00 [ 2% off ] ราคารวมภาษี
 2. NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #20Gx1 1/4''

  NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #20Gx1 1/4''

  ฿500.00 ฿510.00 [ 2% off ] ราคารวมภาษี
 3. NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #18Gx1 1/4''

  NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #18Gx1 1/4''

  ฿500.00 ฿510.00 [ 2% off ] ราคารวมภาษี
 4. NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #22Gx1''

  NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #22Gx1''

  ฿500.00 ฿510.00 [ 2% off ] ราคารวมภาษี
 5. NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #24Gx3/4''

  NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #24Gx3/4''

  ฿500.00 ฿510.00 [ 2% off ] ราคารวมภาษี
 6. NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #24Gx1''

  NIPRO IV Catheter - 50 ชิ้นต่อกล่อง #24Gx1''

  ฿510.00 ราคารวมภาษี
 7. NIPRO เข็ม IV Catheter (50ชิ้น/กล่อง)

  NIPRO เข็ม IV Catheter (50ชิ้น/กล่อง)

  ฿580.00 ราคารวมภาษี