OCC Aseptoprint liquid น้ำยาฆ่าเชื้อแบบพิมพ์แบบเข้มข้น 1 ลิตร

฿1,225.00 ฿2,450.00 [ 50% off ] ราคารวมภาษี
-
+

ภาษีเจริญ, ไทย

89 รายการสั่งซื้อเปิดร้านเมื่อ 5 ก.พ. 2019

รายละเอียด

คุณลักษณะ

 • เป็นน้ำยาแบบผสมสาํหรับฆ่าเชื้อแม่พิมพ์แอลจิเนตซิลิโคนโพลีเอเธอร์หรือโพลีซัลไฟด์

 • ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อรวดเร็ว

 • ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อครอบคลุมเชื้อโรคหลากหลายชนิด

 • สามารใช้งานกับวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ทำลายวัสดุ

 • สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

 • ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาตรฐานยุโรป

 • ประหยัดในการผสมด้วยสัดส่วนปริมาณท่ีคุ้มค่าต่อการใช้

  Aseptoprint Liquid เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคอย่างรวดเร็วบนแม่พิมพ์ฟันยางและถาดฟันยาง เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของแอลดีไฮด์ จึงไม่เกิดการเปลี่ยนสีของถาดฟันยาง อีกทั้งไม่ทำใหเ้กิดการติดแน่นของเลือดหรือโปรตีนในวัสดุของแม่พิมพ์ฟ์นยาง Aseptoprint Liquid ไม่ส่งผลต่อความคงตัว ด้านรูปทรงของพิมพ์ฟันหรือแบบปูนปลาสเตอร์ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใชฆ่าเชื้อวัสดุพิมฟันทุกประเภท

  วิธีใช้/สัดส่วนผสม

 • ผสมน้ำยา Aseptoprint Liquid 50 ml. ต่อ น้ำ 1 ลิตร

 • ฉีดน้ำยาท่ีผสมแล้วบนแม่พิมพ์ให้ทั่วถึง และทิ้งไว้ให้น้ำยาออกฤทธ์ิ ตามท่ีระบุไว้

 • น้ำยาที่ผสมแล้ว มีอายกุารใช้งานได้ 7 วัน

 • น้ำยาสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
Brand OCC
รีวิว
Write Your Own Review
ลูกค้าสามารถรีวิวสินค้านี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สร้างบัญชีใหม่